کارگاه تحلیل سهام

* بررسی و تحلیل شاخص کل ،طلا و زعفران
* بررسی و تحلیل سهام شما

*** روز برگزاری کارگاه : روز پنجشنبه 30 آبان ماه ***

برای خرید کافیست فرم زیر را با اطلاعات دقیق تکمیل کرده و در کارگاه روز پنجشنبه 23 آبان ماه شرکت نمایید.